Alapítványunk azzal a céllal jött létre, hogy a hátrányos helyzetű embereken, – különös tekintettel a fogyatékkal élőkre – segítsen.

Alapítványunk ideológiája, hogy a segítséget nem pénz és nem ajándék formájában kívánja eljuttatni a rászorulóknak. Elsősorban a mentális segítséget tűztük ki célul. Véleményünk, hogy az embereknek nem adományt, hanem eszközöket kell a kezükbe adni, hogy megtalálják a helyüket az életben.

Elvárásunk, hogy minden rászoruló a saját lehetőségeihez képest, munkával, anyagiakkal és bármilyen segítséggel, de hozzájáruljon! Ezzel erősítjük az egyéniségét, helyes értékítéletet biztosítunk és elkerüljük, hogy a szánakozás érzése bárkiben is felmerüljön. Természetesen mindenkinek a saját erejéhez mérten kell tennie, a többire mi teremtjük elő a szükséges forrásokat. Fogyatékkal élőknek közös összejöveteleket kívánunk szervezni, ahol megismerkedhetnek másokkal, megoszthatják problémáikat, kicserélhetik tapasztalataikat. Olyan sportolási lehetőségeket kívánunk biztosítani nekik, amikről a legtöbb fogyatékkal élő azt gondolja számára elérhetetlen. (Ejtőernyőzés, repülés, búvárkodás, vitorlázás, síelés stb.) Ennek célja, hogy mentálisan erősítse bennük azt, hogy nem kirekesztett tagjai a társadalomnak, Ők is képesek arra, mint mások.

Alapítványunk hosszú évek óta foglalkozik a rehabilitáció és a társadalmi reintegráció kérdéseivel, és egy olyan kezdeményezést indítottunk el, amelynek célja a kerekesszékes emberek önállóságának jelentős növelése.

A rehabilitáció során a kerekesszékes emberek gyakran nehézségekkel szembesülnek, amelyek miatt nehezebb lehet a társadalmi reintegráció. A táborozás azonban segíthet csökkenteni a szégyenérzetet és elősegíti az önállóságot és a kerekesszékes életmóddal való megbékélést. A kerekesszékesek megismerhetik és kipróbálhatják az új eszközöket, amelyek segítik az önállóságukat. A táborozás során láthatják, hogy mások is hasonló helyzetben vannak, és így megelőzhető a depresszió kialakulása.

Jómagam mint Alapítványunk Kuratóriumi Elnöke is mozgássérült vagyok és részt vettem egy ejtőernyős ugrásban. Az élmény óriási lendületet, pozitívabb életszemléletet, cselekvést eredményezett. Természetesen nem gondoljuk, hogy egy-egy ilyen tevékenység alapjaiban megváltoztatja a rászorulók helyzetét, ezért kihasználva a sport kapcsán előjött lendületet, tanácsadással folytatjuk ezt a folyamatot.

Tevékenységeinkkel azt kívánjuk elérni, hogy az emberek megtanulják elfogadni a fogyatékkal élőket és a fogyatékkal élők megtanulják elfogadni, hogy így is van helyük az életben. Ne visszavonulva, szégyellve az állapotukat vegetáljanak, hanem pont úgy alkossanak éljenek, ahogy azt a fogyatékuk nélkül is tennék.

Fő feladataink közé soroljuk:

  • Segítségnyújtás hátrányos helyzetű gyermekeknek, embereknek, kisebbségeknek, etnikai csoportoknak egészségügyi, jogi, oktatási ügyeivel kapcsolatban az esélyegyenlőség jegyében.
  • Prevenciós, rehabilitációs programok, lehetőségek ismertetése, oktatása, kutatása az ember test-lélek-szellem egységét figyelembe véve.
  • A nemzetek, valamint a Magyarországon honos kisebbségek közötti kulturális kapcsolatok elmélyítése, ápolása az erőszakmentesség, a békés egymás mellett élés, és barátság jegyében.
  • Az egészséges életmóddal kapcsolatos ismeretek terjesztése, oktatása.

Az Alapítvány fent felsorolt céljainak megvalósítása érdekében aktív szervező, tájékoztató, ismeretterjesztő és oktató tevékenységet folytat. Az Alapítvány felvállalja kulturális, tudományos, művészeti és sportrendezvények és egyéb hasonló célú rendezvények szervezését, valamint a fent felsorolt célokkal kapcsolatos előadássorozatok, tanfolyamok, kiállítások szervezését és az ezekkel kapcsolatos kiadványok, könyvek, audió és videó ismeretterjesztő anyagok megjelentetését. Tevékenységet folytatunk továbbá, más hasonló rendeltetésű közhasznú és önkormányzati szervezetekkel, alapítványokkal, bel- és külföldi intézményekkel karöltve, további nemzetközi és hazai kapcsolatok kiépítésében, csereprogramok létrehozásában, a megszerzett ismeretek további bővítése céljából. Az Alapítvány támogat és szervez minden egészséges életmóddal kapcsolatos gyermek, ifjúsági és felnőtt szabadidősport tevékenységet, környezetvédelemmel, természetvédelemmel kapcsolatos törekvést, különös tekintettel a prevenció és rehabilitáció területein.