Alapítványunk azzal a céllal jött létre, hogy a hátrányos helyzetű embereken, – különös tekintettel a fogyatékkal élőkre – segítsen.

Alapítványunk ideológiája, hogy a segítséget nem pénz és nem ajándék formájában kívánja eljuttatni a rászorulóknak. Ezen azt értjük, hogy elsősorban a mentális segítséget tűztük ki célul. Véleményünk, hogy az embereknek nem adományt, hanem eszközöket kell a kezükbe adni, hogy megtalálják a helyüket az életben. Tapasztalataink szerint a fogyatékkal élők elsősorban beszűkült társadalmi kapcsolataik és saját fogyatékosságuk, a valóságnál súlyosabb megítélése miatt jutnak reményvesztett, mentálisan rossz helyzetbe.

Egy drog-rehabilitációs program adta az alapötletet, ahol a drogfogyasztóknak extrém sportokat kínáltak alternatívaként egy más életmódhoz. Ennek mintájára még az alapítvány létrejötte előtt, mozgássérülteket kérdeztünk meg, vittünk el sportolni, hogy megtudjuk, miként reagálnak Ők erre a lehetőségre.
(Alapítványunk Kuratóriumi Elnöke mozgássérült és Ő is részt vett ejtőernyős ugrásban.) Azt tapasztaltuk, hogy óriási lendületet, pozitívabb életszemléletet, cselekvést eredményezett. Természetesen nem gondoljuk, hogy egy-egy ilyen tevékenység alapjaiban megváltoztatja a rászorulók helyzetét, ezért kihasználva a sport kapcsán előjött lendületet, tanácsadással, folytatjuk.

Nem ajándékot kívánunk adni. Ezen azt értjük, (ez a mentális fejlődés része) hogy elvárjuk, hogy ők is hozzájáruljanak ahhoz, amit biztosítunk nekik. Elvárásunk, hogy minden rászoruló a saját lehetőségeihez képest, munkával, anyagiakkal és bármilyen segítséggel, de hozzájáruljon! Ezzel erősítjük az egyéniségét, helyes értékítéletet biztosítunk és elkerüljük, hogy a szánakozás érzése bárkiben is felmerüljön. Természetesen mindenkinek a saját erejéhez mérten kell tennie, a többire mi teremtjük elő a szükséges forrásokat.

Fogyatékkal élőknek közös összejöveteleket kívánunk szervezni, ahol megismerkedhetnek másokkal, megoszthatják problémáikat, kicserélhetik tapasztalataikat.

Olyan sportolási lehetőségeket kívánunk biztosítani nekik, amikről a legtöbb fogyatékkal élő azt gondolja számára elérhetetlen. (Ejtőernyőzés, repülés, búvárkodás, vitorlázás, síelés stb.) Ennek célja, hogy mentálisan erősítse bennük azt, hogy nem kirekesztett tagjai a társadalomnak, Ők is képesek arra, mint mások.

Tevékenységeinkkel azt kívánjuk elérni, hogy az emberek megtanulják elfogadni a fogyatékkal élőket és a fogyatékkal élők megtanulják elfogadni, hogy így is van helyük az életben, az emberek között. Ne visszavonulva, szégyellve az állapotukat vegetáljanak, hanem pont úgy alkossanak éljenek, ahogy azt a fogyatékuk nélkül is tennék.